Welkom op de website van Marijke Naezer


Na het afronden van de opleidingen Culturele Antropologie in Nijmegen en Vrouwenstudies in Utrecht ben ik mij op verschillende manieren in gaan zetten voor maatschappelijke ontwikkeling, met name op het gebied van emancipatie en diversiteit. Daarbij combineerde ik deeltijdbanen met freelance onderzoeksopdrachten. Het thema waar ik mij voornamelijk mee bezig heb gehouden is huiselijk en seksueel geweld, in het bijzonder seksueel misbruik en de lange termijn gevolgen daarvan. Verder heb ik geschreven over thema's als emancipatie op de werkvloer, gender en taal, schoonheidsidealen, gendernormen onder jongeren en de geschiedenis van de vrouwenbeweging.

Per 1 oktober 2012 werk ik als promovendus bij Gender and Diversity Studies (voorheen Institute for Gender Studies), Radboud Universiteit Nijmegen. Ik onderzoek hoe jongeren (12-18 jaar) vormgeven aan seksualiteit via sociale media. Een filmpje en blogs over mijn onderzoek zijn te vinden op de website van het KNAW-project "Faces of Science". Dit is een project bedoeld om te laten zien wat het betekent om wetenschapper te zijn, vooral voor jongeren die voor een studiekeuze staan, maar ook voor andere ge´nteresseerden.

Via onderstaande links is meer te lezen over mijn activiteiten en projecten: