Home Dienstbetrekkingen Onderzoeksprojecten Lezingen/workshops Publicaties CV

Dienstbetrekkingen

(Tijdelijke) dienstbetrekkingen heb ik gehad bij de volgende organisaties:

Organisatie Functie
2012-heden Gender and Diversity Studies (voorheen Institute for Gender Studies), Radboud Universiteit Nijmegen Promovendus; uitvoeren van onderzoek naar jongeren, seksualiteit en social media. Naast mijn onderzoek verzorg ik ook onderwijs: het begeleiden van MA-studenten, co÷rdinatie van de cursus "From cyborg to Tomb Raider: Computers, youth and gender" en het verzorgen van gastcolleges.
2008-2011 Vereniging tegen Seksuele Kindermishandeling Beleidsmedewerker; samen met bestuur ontwikkelen en uitvoeren van beleid, organiseren van ledendagen en andere activiteiten, deelname aan verschillende netwerken op het gebied van de aanpak van huiselijk en seksueel geweld, zorgdragen voor communicatie naar leden en derden (nieuwsbrief, website, ledenblad), uitvoeren en begeleiden van onderzoek, geven van voorlichting, zorgdragen voor jaarstukken (jaarverslag en jaarrekening), eerste aanspreekpunt voor leden, lotgenoten, professionals, media, en andere geinteresseerden.
2007-2008 Nederlands Genootschap Vrouwenstudies Co÷rdinator; ledenadministratie, financiele administratie, organisatie van activiteiten (waaronder het jubileumcongres Gender op Drift), begeleiden stagiaire, verzorgen communicatie naar leden en derden (nieuwsbrief, website), schrijven en redigeren landelijke studiegids vrouwenstudies, zorgdragen voor jaarstukken (jaarverslag, jaarrekening).
2007 Radboud Universiteit Nijmegen, afdeling Culturele Antropologie Junior docent; begeleiding eerstejaars leerproject en bachelorscriptie.
2005-2007 Institute for Gender Studies, Radboud Universiteit Nijmegen Organisator en dagvoorzitter Internationale Vrouwendag 2006 en Internationale Vrouwendag 2007. Verder ondersteuning bij dagelijkse werkzaamheden en projecten, ondersteuning bij organisatie internationale congressen 'Fact and Fiction' en 'Power of Pilgrimage'.