Home Dienstbetrekkingen Onderzoeksprojecten Lezingen/workshops Publicaties CV

Onderzoeksprojecten

Hieronder volgt een overzicht van de onderzoeksprojecten die ik tussen 2004 en 2012 als freelancer gedaan heb.

 • De kracht van spreken
  (2011-2012; VSK)
  Het verzorgen van een nieuwe uitgave van de eerste publicatie van de VSK (1983), aangevuld met 11 nieuwe levensverhalen van mensen die te maken hebben gehad met seksueel misbruik.

 • Van bagatelliseren naar bekwamen. Visie op en hulp na seksueel misbruik 1945-2010
  (2011; Commissie Deetman)
  Een onderzoek naar ontwikkelingen in de hulpverlening aan slachtoffers van seksueel misbruik in de periode 1945 tot 2010. Aan de hand van ontwikkelingen in de maatschappij, en in het bijzonder in de hulpverlening aan slachtoffers, onderscheiden en beschrijven we drie tijdsperiodes. Het essay verschijnt in het eindrapport van de Commissie Deetman. I.s.m. Ina van Beek en Wilma Schakenraad (Movisie).

 • Ouderschap na seksueel misbruik in het verleden
  (2010-2011; VSK)
  Door middel van literatuuronderzoek, focusgroepen en interviews onderzoek ik de vraag: welke invloed heeft seksueel misbruik in het verleden op ouderschap in het latere leven? Ik onderzoek hoe mensen die zelf vroeger seksueel misbruikt zijn later de keus maken om vader of moeder te worden, welke positieve en negatieve gevolgen het misbruik heeft op hun ouderschap en of er verschillen zijn tussen de ervaringen van mannen en die van vrouwen. De onderzoeksresultaten zijn in juni 2011 in boekvorm uitgegeven door de VSK.

 • Good practices van weerbaarheidsprojecten op basisscholen
  (2009; Movisie)
  Een beschrijving van de manier waarop vier gemeenten basisscholen ondersteunen en motiveren om weerbaarheidstrainingen op te nemen in hun lespakket. Met zeven tips ter inspiratie, voor gemeenten die hun voorbeeld willen volgen.

 • Interviews met Dolle Mina's
  (2009; Atria -voorheen Aletta / IIAV-)
  Video-interviews met twee kopstukken van Dolle Mina, voor het Oral History project van Aletta over de Tweede Feministische Golf en voor de documentaire 'Dolle Mina: het lef om luidruchtig te veranderen'.

 • Brondocument seksuele kindermishandeling
  (2008-2009; Vereniging tegen Seksuele Kindermishandeling)
  In het brondocument wordt overzichtelijk op een rijtje gezet wat er bekend is over seksuele kindermishandeling: wat is seksuele kindermishandeling en hoe vaak komt het voor? Wat zijn de gevolgen van seksuele kindermishandeling (medisch-biologisch, psychisch, sociaal, economisch)? Welke mogelijkheden bestaan er voor hulp en opvang aan slachtoffers (zowel medisch als juridisch)? Wat is de mening van slachtoffers en (ervarings)deskundigen over deze hulp en opvang?

 • Evaluatie pilotproject Taal Totaal
  (2007-2009; Radboud in'to languages -voorheen UTN-, Universiteit Nijmegen)
  De monitoring en evaluatie van een nieuw inburgeringstraject voor analfabete allochtone vrouwen, dat zich niet alleen richt op taalles, maar ook op maatschappelijke participatie van deze vrouwen. I.s.m. Susan Mennen en Jose Backx (Radboud in'to languages).

 • Het updaten en maken van portretten van markante maatschappelijk werkers
  (2007; Marie Kamphuis Stichting/Universiteit Utrecht)
  Het updaten van bestaande en toevoegen van nieuwe portretten aan de digitale 'Hall of fame' van de Marie Kamphuis Stichting. In deze Hall of fame worden belangrijke en opvallende maatschappelijk werkers uit de afgelopen eeuw beschreven.

 • Geschiedenissen van de vrouwenhulpverlening
  (2006-2007; afstudeeronderzoek Universiteit Utrecht)
  De centrale vraag in dit onderzoeksproject van Janneke van Mens en Berteke Waaldijk luidde: Hoe kregen Nederlandse initiatieven op het gebied van de vrouwenhulpverlening vorm en hoe werden zij geintegreerd in de reguliere hulpverlening? Ik schreef op basis van archiefonderzoek en interviews een hoofdstuk over Stichting De Maan, een Amsterdams centrum voor methodiekontwikkeling, training en onderzoek in de vrouwenhulpverlening. Na mijn stage schreef ik samen met Renée Römkens nog een tweede artikel voor het boek, over Nederlands overheidsbeleid op het gebied van seksueel geweld.

 • Bijnamen en gendernormen onder Nederlandse scholieren
  (2004-2005; afstudeeronderzoek Radboud Universiteit Nijmegen)
  Afstudeeronderzoek met als onderzoeksvraag: naar welke ideaalbeelden van mannelijkheid en vrouwelijkheid verwijzen de bijnamen die Nederlandse scholieren voor elkaar gebruiken? Het boek kreeg in 2005 de prof. dr. C. Halkes Scriptieprijs 2003-2005, en werd uitgegeven als boek.