Home Dienstbetrekkingen Onderzoeksprojecten Lezingen/workshops Publicaties CV

Lezingen en workshops • Lezing "Seksuele vrijheid @ sociale media: Kansen en belemmeringen voor Nederlandse jongeren"
  (2018: Apozem)
  Lezing tbv symposium "Seksualiteit en sociale media" voor professionals (o.a. jeugdzorg, politie, onderwijs).

 • Lezing "Sexting"
  (2018: Theater De Steeg)
  Digitale lezing over sexting tbv de premiére van hun educatieve theatherstuk over sexting.

 • Interview bij Politiek Café Zout
  (2018: Politiek Café Zout)
  Interview met Stijn Steenbakkers over mijn promotie-onderzoek (start bij 54:25).

 • Deelname aan talkshow "De digitale wereld"
  (2018: Stadsschouwburg Utrecht)
  interview met Patrick Nederkoorn en Oscar Kocken over mijn promotie-onderzoek.

 • Gastcollege "Sexy adventures: Youth, sexuality and social media"
  (2018: IES Abroad Amsterdam)
  Gastcollege over mijn promotie-onderzoek voor internationale studenten.

 • Gastcollege "Sexy anthropology: Exploring youth, sexuality and social media through ethnographic fieldwork"
  (2018: LOVA Summerschool)
  Gastcollege over het gebruik van etnografisch veldwerk in onderzoek naar jongeren en seksualiteit.

 • Workshop "Victim blaming"
  (2018: Bureau Jeugdzorg Limburg)
  Workshop over het voorkómen van victim blaming na shame-sexting, voor professionals uit de jeugdhulpverlening en politie/justitie.

 • Deelname aan panel "Controversial knowledge: Gender Studies and the politics of scientific legitimacy"
  (2018: Radboud Universiteit, Gender & Diversity)
  Panel over dilemma's rond de valorisatie van politiek gevoelige kennis.

 • Lezing "Waarom is een jongen een player en een meisje een slet?"
  (2018: Radboud Universiteit, Radboud Open Air)
  Publiekslezing over de dubbele seksuele moraal in Nederland.

 • Lezing "Risicogedrag of avontuur? Jongeren, seksualiteit en sociale media"
  (2018: Servicepunt Emancipatie Amsterdam)
  Lezing over jongeren en seksualiteit op sociale media voor Amsterdamse emancipatie-organisaties.

 • Deelname aan panel "#MeToo op de campus?"
  (2018: Radboud Universiteit, Radboud Reflects)
  Panel over seksueel grensoverschrijdend gedrag aan de universiteit.

 • Deelname aan panel "Podium voor vrouwen"
  (2018: D66)
  Panel over de positie van vrouwen in Nederland, in het kader van Internationale Vrouwendag.

 • Gastcollege "Sexy adventures: youth, sexuality and social media"
  (2018: Radboud Universiteit, Youth&Sexualities)
  Gastcollege over jongeren, seksualiteit en sociale media.

 • Lezing "Sexy adventures: Youth, sexuality and social media"
  (2018: studievereniging Psychologie, Radboud Universiteit)
  Kroeglezing voor studenten over jongeren, seksualiteit en sociale media.

 • Lezing "Seksuele normen, stereotypen en geweld: Waar leg jij de grens?"
  (2018: Sociaal Cement i.s.m. Emancipator)
  Lezing over normen en stereotypen rond gender en seksualiteit, tbv jongerendebat over seksuele wensen en grenzen.

 • Lezing "Sexting: Een beter verhaal"
  (2017: Bureau Jeugdzorg Limburg)
  Lezing over sexting en shame-sexting voor een symposium voor jeugdhulpverleners.

 • Lezing "Waarom is een jongen een player en een meisje juist een slet?"
  (2017: Universiteit van Nederland).
  Publiekslezing over de dubbele seksuele moraal in Nederland.

 • Lezing "Sex 2.0: Young people and 'normal' sexuality in times of the Internet"
  (2017: Internationale School, Den Haag, in opdracht van Bureau Jeugd en Media)
  Bijscholingsdag voor docenten over jongeren, seksualiteit en internet.

 • Gastcollege "Nederland: Land van seksuele vrijheid (??)"
  (2017: Radboud Universiteit, Culturele Antropologie)
  College over seksuele normen en ongelijkheden in Nederland.

 • Lezing "Love, lust, and learning: Youth exploring sexuality @ social media"
  (2017: University College London, Londen)
  Presentatie over mijn onderzoek aan promovendi van het UCL Institute of Education (UK).

 • Lezing "De paniek voorbij: jongeren en seksualiteit op sociale media"
  (2016: Faces of Science/OBA Amsterdam)
  Publiekslezing over morele paniek rond jongeren, seksualiteit en sociale media.

 • Lezing "Building intimacy @ social media"
  (2016: Universiteit Groningen, studentencongres Behavioral and Social Sciences)
  Lezing over hoe jongeren sociale media inzetten om vorm te geven aan romantische relaties.

 • Lezing "Zijn wie je bent", een bevrijding of een nieuw keurslijf?"
  (2016: Dito! Nijmegen, Roze Week )
  Publiekslezing over het gebruik van sociale media door lgbtqi* jongeren.

 • Lezing "Seksuele vrijheid @ sociale media: Kansen en belemmeringen voor Nederlandse jongeren"
  (2016: Amnesty Nijmegen, Internationale Vrouwendag)
  Publiekslezing over de kansen en belemmeringen die jongeren ervaren in het vormgeven aan seksualiteit via sociale media.

 • Lezing "'Zijn wie je bent', een bevrijding of een nieuw keurslijf?"
  (2016: Radboud Universiteit, Roze Week)
  Pubcollege over identiteitspolitiek onder lhbt jongeren

 • Lezing "Liefde, lust en leren: Jongeren en seksualiteit op sociale media"
  (2014: Spui25 Amsterdam / 2015: Internationale Vrouwendag Radboud Universiteit Nijmegen / 2015: Nacht van Kunst&Wetenschap Groningen)
  Publiekslezing over de betekenissen die jongeren geven aan seksualiteit op sociale media.

 • Gastcollege "'Real men like big booty bitches': Constructies van mannelijkheid in de sociale media"
  (2015: Radboud Universiteit, Genderstudies)
  Gastcollege over hoe jongeren via sociale media vormgeven aan mannelijkheid.

 • Gastcollege "Sexual adventures: Dutch youth's sexual activities in social media"
  (2015 & 2017: Radboud Universiteit, Pedagogiek)
  Waarom is het problematisch dat online seksuele activiteiten van jongeren vooral als "gevaarlijk" worden bestempeld en wat is een goed alternatief?

 • Lezing "Meer dan gevaar: Jongeren en seksualiteit op sociale media"
  (2015 & 2016: Organisaties voor Jeugd & Opvoedhulp en Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond)
  Waarom is het problematisch dat online seksuele activiteiten van jongeren vooral als "gevaarlijk" worden bestempeld en wat is een goed alternatief?

 • Presentatie "Quality time: Advantages of qualitative research methods in studying youth, sexuality and social media"
  (2014: Universiteit Leiden, Brain and Development Lab)
  Presentatie voor kwantitatief onderzoekers over de voordelen van kwalitatieve onderzoeksmethoden.

 • Gastcollege "How to make the perfect selfie? Jongeren, seksualiteit en identiteit op sociale media"
  (2014: Radboud Universiteit Nijmegen, Genderstudies)
  Hoe maken jongeren via sociale media een "seksueel zelf"?

 • Gastcollege "Het online lichaam: Jongeren en de representatie van het lichaam in social media"
  (2014: Radboud Universiteit Nijmegen, Culturele Antropologie)
  Hoe representeren jongeren hun lichaam online?

 • Lezing "Adolescents’ lessons about sexuality"
  (2014: Radboud Universiteit Nijmegen, Institute for Gender Studies)
  In deze presentatie vertelde ik onderzoekers en professionals uit Bangladesh over mijn onderzoek. Centraal stond daarbij de vraag: welke lessen kunnen we trekken uit wat jongeren ons zelf vertellen over hun ervaringen met social media?

 • Gastcollege "Exploring sexuality @ social media"
  (2014: Radboud Universiteit Nijmegen, Pedagogiek)
  Voor welke seksuele praktijken gebruiken jongeren social media?

 • Korte lezing "Het veerkrachtige lichaam van André", ter gelegenheid van het afscheid van prof. dr. T. Lagro-Janssen, symposium 'De Lichaamscarrousel'
  (2013: Radboud Universiteit Nijmegen)
  Over de veerkracht van mensen die ondanks ervaringen met seksueel misbruik toch de kracht vinden om door te gaan en iets moois van hun leven te maken.

 • Lezing "Vrouwentaal/Mannentaal, wat is normaal?"
  (2007: Eneco / 2010: MBO2010 / 2011: ASR / 2011: Nivon / 2011: Soroptomisten Zutphen)
  In deze interactieve lezing besprak ik aan de hand van verschillende voorbeelden en oefeningen de communicatie tussen mannen en vrouwen. Ik ging in op de verschillen tussen 'mannelijke' en 'vrouwelijke' manieren van communiceren en de gevolgen hiervan, die voor vrouwen vaak negatief uitpakken.

 • Workshop "Zij is een hoer, hij is stoer"
  (2010: Jongeren Toezicht Team Den Haag)
  In deze workshop ging ik in gesprek met de jongeren van het Jongeren Toezicht Team van Den Haag. Aan de hand van bijnamen bespraken we hun ideeën over mannelijkheid en vrouwelijkheid. We starten met het zogenaamde 'free listen': welke bijnamen kennen ze? Vervolgens gingen we aan de hand van rollenspelen in op de betekenis van de bijnamen. Wat zeggen ze over de ideeën die er bestaan over mannelijkheid en vrouwelijkheid? Welke verwachtingen hebben de jongeren op het gebied van gedrag, uiterlijk en seksualiteit? We bespraken thema's als de dubbele seksuele moraal, homoseksualiteit en schoonheidsidealen.

 • Lezing "De Geschiedenis van Internationale Vrouwendag"
  (2010: Gemeente Nijmegen / 2010: Internationaal Vrouwencentrum Nijmegen)
  Deze lezing gaat in op 100 jaar Internationale Vrouwendag. Hoe is het ontstaan? Welke thema's waren belangrijk? En hoe ziet de toekomst van Internationale Vrouwendag (en vrouwenemancipatie in het algemeen) eruit?

 • Gastcolleges over bijnamen en gendernormen onder jongeren
  (2006 / 2007 / 2008 / 2009 / 2011: Radboud Universiteit Nijmegen, antropologie en pedagogiek)
  Deze colleges waren gebaseerd op mijn onderzoek "Zij is een hoer, hij is stoer" .

 • Gastcollege seksuele kindermishandeling
  (2009 / 2011: Radboud Universiteit Nijmegen, pedagogiek)
  Een college over seksuele kindermishandeling (definities, cijfers, gevolgen) en ouderschap. Welke rol speelt de niet-misbruikende ouder in situaties van seksueel misbruik? Maar ook: wat gaat er spelen als een slachtoffer van seksueel misbruik zelf vader of moeder wordt?

 • Lezing "Mannen houd de deur open! Voor vrouwen op weg naar de top"
  (2009: Ingenieursbureau DHV)
  In deze lezing besprak ik de werking van gender op de werkvloer en wat vrouwen en vooral mannen kunnen doen om de doorstroom van vrouwen naar de top te bevorderen. Na de lezing volgde een pittige discussie, waarin bleek dat er een wezenlijk verschil bestond tussen de ervaringen van de verschillende generaties. Waar veel "oudere" vrouwen zich herkenden in problemen die ik in de lezing schetste, hadden de jongere vrouwen niet het idee dat zij te maken hadden met een glazen plafond.

 • Avondvoorzitter en gespreksleider thema-avond huiselijk geweld
  (2009: Amnesty International, afdeling Nijmegen)
  Na een aantal lezingen discussieerden we aan de hand van een casus over het thema huiselijk geweld. Waar ligt de grens tussen een "echtelijke ruzie" en huiselijk geweld? Grijp je in als buitenstaander? Hoe? In hoeverre is huiselijk geweld een "vrouwenprobleem"?

 • Workshop "Gender(on)gelijkheid: wat bindt ons? Een workshop gericht op het verbinden van initiatieven van jonge vrouwen en mannen"
  (2009: startmanifestatie 'We can' campagne; samen met Hanneke Felten)
  Door middel van speeddates lieten we mensen die zich bezighouden met emancipatie met elkaar kennismaken. Wie ben je, wat doe je, en wat kunnen we voor elkaar betekenen?

 • Lezing "Mooie mensen: over schoonheid, vrouwen en mannen"
  (2008: Gelderse Plattelandsvrouwen Organisatie GPVO)
  Schoonheid wordt vaak gepresenteerd als een neutraal woord; alsof objectief vast te stellen is wat mooi is en wat niet, en alsof dat dan voor iedereen hetzelfde is. Kortom, alsof je over "mooie mensen" kunt spreken. De werkelijkheid ziet er grimmiger uit: schoonheid verschilt per tijd en plaats, en de normen verschillen nogal voor verschillende groepen mensen, met verschillende consequenties. Bovendien heeft niet iedereen de mogelijkheid om invloed uit te oefenen op dominante definities van schoonheid. In deze lezing liet ik zien hoe de betekenis van schoonheid verschilt voor vrouwen en mannen, en hoe het bovendien een belangrijke etnische dimensie heeft.

 • Coreferaat "Herinneringen aan de vrouwenhulpverlening"
  (2008: Symposium geschiedenissen van de vrouwenhulpverlening)
  Coreferaat bij Gail Phetersons lezing "Tracing a Radical Feminist Vision from the 1970s to the Present: Left-Right, North-South". In dit referaat besprak ik mijn ervaringen met het project "Geschiedenissen van de vrouwenhulpverlening" (zie deze website: onderzoeksprojecten). Het doel van het referaat was niet alleen om over te brengen wat het project voor mij had betekend, en wat het voor de wetenschap en het publieke debat zou kunnen betekenen, maar ook het overtuigen van de aanwezigen dat het feminisme niet achter de rug is; dat er een nieuwe generatie staat te popelen om de fakkel over te nemen.