Home Dienstbetrekkingen Onderzoeksprojecten Lezingen/workshops Publicaties CV

Curriculum Vitae
Personalia
Naam Marijke Naezer
Geboortedatum 29 mei 1982
Opleidingen
2005-2007 Comparative Women's Studies in Culture and Politics, Universiteit Utrecht
Diploma in 2007 cum laude behaald
2001-2005 Culturele Antropologie, Universiteit Nijmegen
Diploma in 2005 cum laude behaald
2000-2001 Cultuur- en wetenschapsstudies, Universiteit Maastricht
Propedeuse in 2001 behaald
Werkervaring
Zie op deze website:
Dienstbetrekkingen
Onderzoeksprojecten
Lezingen en workshops